Registračné formuláre

  • Jednoducho vytvoriteľné registračné formuláre pre Váš event

  • Dáta o užívateľoch sú a vždy budú Vaším majetkom

  • Možnosť vytvorenia dynamických formulárov s podmienkami (ak si používateľ zvolil, že chce tričko, zobraziť pole s veľkosťou, inak ho nechať skryté a pod.)

  • Jednoduchá integrácia na Vašu stránku pomocou konfigurovateľných iframe prvkov, prípadne jednoduchého API

  • Plná podpora Google Analytics a Facebook integrácie

Viac